úterý 3. července 2012


Zde a nyní


Svojí  diplomovou prací pod názvem „Zde a nyní“ formálně navazuji na předešlé obrazy, zejména na ty, kterými jsem ukončila 1 ročník magisterského studia. Ty jsem zaplnila přírodními a zvířecími motivy, tak abych dosáhla přesycenosti. Námět se ztrácí a vizuálně tak obraz přechází do abstraktnější roviny. V této formě jsem si našla novou cestu svého současného výtvarného  projevu  folklorní abstrakce.
V cyklu maleb „ Zde a nyní“ jsem se přidržela metody, ve které využívám prolínání, vynořování a ztrácení se jednotlivých motivů v prostoru obrazu. Na rozdíl od předešlé práce se teď víc snažím držet fyzické formy věcí a vyhnout se mechaničnosti. Plátno je zaplněné převážně předměty. Neurčité hmoty je tam míň a dojem neurčitosti vzniká v místech střetů jednotlivých věcí.
  V obraze převážně dominují organické tvary, konkrétně ve smyslu rostlinných tvarů, které blízce souvisejí s folklórem. Inspirující prvky pro mě byly předměty   pro mě krásné či osobně blízké z babičiny chalupy, které jsem buď již v životě ztratila či si schovávám do takzvané rodinné výbavy, kterou mi babička připravila a zanechala. Tyto věci vkládám na plátno buď v původní podobě či měním podle osobního vkusu tak jak se fyzicky přitahují. Vzájemný vztah se mění  závislosti zobrazené pulzující hranice mezi vztahem zpodobněných předmětů a aplikování formy do blízké abstrakce. Tvary, průhledy a kompoziční hry se formují do čtvrtého rozměru prostoru. Obrazové řešení celého rozčlenění tím boří klasické perspektivní standarty.

Žádné komentáře:

Okomentovat